Op. Dr. Selim Çepel

El Cerrahisi

Şişli, Kadıköy Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdim . 1987-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamladım. 1992-1993 arasında Amerika’da Newyork Colombia Üniversitesinde El Cerrahisi Mikrocerrahi eğitimi aldım. Selim Çepel Nisantasi Hastanesinde hastalarına hizmet vermektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

International Federation of Societies for Surgery of the Hand.
Türk El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Derneği

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


1- Moving Car Tire Injuries of the Foot: Reconstruction With Microvascular Free Flaps.
Nuzumlalı E, Gürbüz C, Kantarcı Ü, Çepel S, Bayrı O, Polatkan O.
Journal of Reconstructive Microsurgery Vol: 12, No:5, P: 297-302, July 1996.


2- Venous Free Flaps for Reconstruction of Skin Defects of the Hand.
Kantarcı Ü, Çepel S, Gürbüz C,
Microsurgery 18: 166-169, 1998.


3- Venous Free Flaps for Reconstruction of Skin Defects of the Hand.
Kantarcı Ü, Çepel S, Gürbüz C.
Year Book of Hand Surgery, P: 67 - 68, 2000.


4- Continious Cervical Epidural Anesthesia in Hand Surgery
Noyan A, Çepel S, Ural S, Özel A.
Journal of Reconstructive Microsurgery Vol: 17, No:7, October 2001.


5- Results of ray resection and amputation for ring avulsion injuriesat the proximal interphalangial joint
Nuzumlalı E,orhun E,Öztürk K,Çepel S.Polatkan S.
J Hand Surg (British and eurpean vol) 28B:578-581,2003


6- The Versatile Reverse-flow Digital Artery Cross-finger Flap,
Nuzumlali E, Ozturk K, Bayri O, Cepel S, Gurbuz C.
Tec hand Up Extrem Surg. 2007;11(4):259-261.


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1- Microvasculer Reconstruction of Moving Car Tyre Injuries of the Foot.
Çepel S, Gürbüz C, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü.
12th Sympozium International Society of Reconstructive Microsurgery
Singapore 1996.

2- Congenital Trigger Thumb.
Kantarcı Ü, Semih G, Nuzumlalı E, Tüzüner S, Çepel S, Aydın A.T, Orhun E.
I St. German - Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics.
Antalya 24 - 27 May 1996.3- Evaluation of the Congenital Syndactyly Cases.
Nuzumlalı E, Orhun E, Gürbüz C, Çepel S, Kantarcı Ü, Bayrı O, Polatkan O.
I St German - Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics.
Antalya 24 – 27 May 1996.


4- Late Results of 48 Thumb Replantations
Kantarcı Ü, Çepel S, Gürbüz C, Orhun E, Polatkan S.
F.E.S.S.H. Fifth Congress Vienna, Austria. February 25 - 28 1998.


5- The Late Functional Results of Above Elbow Replantations.
Kantarcı Ü, Çepel S, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlalı E.
7 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) Abstract Volume.
Vancouver, Canada. May 24 - 28 1998.


6- Long Term Results of Primary Fleksör Pollicis Longus Tendon Repairs.
Polatkan O, Orhun E, Polatkan S, Çepel S, Kantarcı Ü.
7 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) Abstract Volume.
Vancouver, Canada. May 24 - 28 1998.


7- Prevention of Ischemia-Reperfusion Damage Due to Turniquet
Noyan A, Dinçer Y, Özel A, Çepel S, Akçay T.
7 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) Abstract Volume.
Vancouver, Canada. May 24 - 28 1998.


8- Replantations Distal to the Distal Interphalangeal Joint.
Kantarcı Ü, Çepel S.
Federation of the European Societies for Surgery of the Hand. Germany
May 1999. Journal of Hand Surgery 24 B, Supplement P: 14, 1999.


9- Effect of Ketamine to Axillary Block
Noyan A, Ural S, Özel A, Çepel S
18 th Annual Esra Congress İstanbul, 1999.


10- Effects of Servical Epidural Anesthesia on Human İmmun System in
Hand Surgery
Noyan A, Çepel S, Kantarcı Ü, Kıran B, Deniz G.
European Federation of Societies for Microsurgery 6 th Congress June
20- 23 2002 İstanbul Turkey
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :


1- Fleksör Tendon Yaralanmaları Rehabilitasyonunda Modifiye Duran Yöntemi.
Bayrı O, Polatkan O, Gürbüz C, Kantarcı Ü, Çepel S, Polatkan S, Gürsoy P, Karagöz N,
Özel A, Ural S.
El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi, No:1, S: 22 - 25,1993


2- El Cerrahisinde Muayene Formları
Gürbüz C, Polatkan O, Kantarcı Ü, Çepel S, Polatkan S.
Acta Orthop Traumatology Turc. Cilt 28, No:3, S:190 - 192, 1994.


3- Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada Flebi
Gürbüz C, Polatkan O, Kantarcı Ü, Çepel S, Polatkan S.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Eylül – Aralık 1995.


4- Metil Metakriatla Yapılan Exsternal Fiksatör ile Eldeki Kırıkların Tedavisi.
Kantarcı Ü, Tavukçuoğlu İ, Çepel S, Gürbüz C, Polatkan O.
Eksternal Fiksatörler Kitabı 28 - 29 Nisan 1994.
Türk Ortopedi ve Travmataloji Derneği 1995.


5- Üst Ekstremite Cam Kesilerine Bağlı Doku Yaralanmaları.( Sayısal ve Anatomo - Patolojik Değerlendirme )
Sevencan A, Nuzumlalı E, Gürbüz C, Kantarcı Ü, Çepel S, Orhun E, Polatkan O, Bayrı O.
Acta Ortop. Traumatology Turc. Cilt: 31, No: 31 - 33, 1997.


6- Long Term Results of 48 Thumb Reolantations
Kantarcı Ü., Çepel S., Gürbüz C.
Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery
6-7, 81-84, 1998.


7- İki Taraflı Fleksör Pollisis Longus Primer Tamiri (Olgu Sunumu)
Orhun E, Polatkan O, Çepel S, Nuzumlalı E.
Acta Ortop Traumatol Turc 33:343 -345,1999.


8- Kanser, Genetik, Anestezi
Noyan A., Çepel S.
Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, Sayı:8, Sayfa:41-43, Ağustos 1999.


9- Başparmak Yaralanmalarında Kullanılan Damar ve Sinirli Ada Fleplerinin Uzun Dönem Sonuçları
Orhun E, Öztürk K, Polatkan S, Nuzumlalı E, Çepel S, Polatkan O.
Acta Orthop Traumatol Turc 2000, 34:54-58.


10- Komplike Sindaktili Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Tedavi Prensipleri.
Orhun E, Kantarcı Ü, Çepel S, Polatkan O, Nuzumlalı E.
Acta Ortop.Traumatol Turc 34, No: 2, 113 –224, 2000.


Ulusal hakemli dergilerde sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :


1- Venöz Serbest Flap Uygulamalarımız
O. Bayrı, O. Polatkan, Ü. Kantarcı, S,Çepel
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Özet Kitabı S:41
İstanbul, 27 – 29 Eylül 1993.


2- El Cerrahisinde Parmakların Yumuşak Doku Kayıplarında Tedavi Yaklaşımı.
Kantarcı Ü, Gürbüz C, Çepel S, Bayrı O.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Özet Kitabı
S:40 İstanbul, 27 – 29 Eylül 1993.


3.Çepel S., Gümüşoğlu T., Gürbüz C., Polatkan O. : 1. parmak rekonstrüksiyonunda
pollizisasyon uygulamalarımız ve sonuçları
15. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongre Özet Kitabı Sayfa: 27-29 Eylül 1993


4- Serbest Vaskülarize Radial Arter Flaplarında İnterpozisyonel Uygulamalar.
Kantarcı Ü, Polatkan O, Çepel S, Noyan A.
3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, S:100 - 101, Nevşehir 1994.


5- Üst Ekstremite Travmalarında Yumuşak Doku Kayıplarının Mikrocerrahi Yöntemle Rekonstrüksiyonu.
Çepel S, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü.
1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi S:29, İstanbul 19 - 29 Eylül 1995.


6- Major Alt Ekstremite Yaralanmalarında Mikrocerrahi Yöntemle Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız.
Çepel S, Kantarcı Ü, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlalı E.
XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi S: 560 – 563
İzmir 29 Eylül- 4 Ekim 1995.
7- Ayaktan Ele Başparmak Transferi
Gürbüz C, Çepel S, Kantarcı Ü.
5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, S: 394 – 396
Denizli 26 – 29 Ekim 1996.


8- 477 Pres Yaralanması Olgusunun Değerlendirilmesi
Nuzumlalı E, Çepel S, Polatkan S, Polatkan O.
5.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Denizli, 1996.


9- 48 Başparmak Replantasyonun Takip Uzun Sonuçları
Kantarcı Ü, Çepel S, Gürbüz C.
6. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi Tebliğ.
Bursa 26 – 29 Ekim 1998.


10- Majör Ekstremite Replantasyonlarında Fonksiyonel Sonuçları Etkileyen Faktörler.
Orhun E, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü, Çepel S.
7. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi Kitabı, İstanbul 2000.


11- Ven Onarımı Yapılamayan Tırnak Yatağı Seviyesinden Replantasyonlar
Kantarcı Ü., Nuzumlalı E., Çepel S., Noyan A.
VIII. Türk El ve üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Kitabı, Adana 2002.


12- Distal Uni-Portal Karpal Tünel Sendromu Gevşetme Sonuçlarımız (Mirza Tipi)
Kantarcı Ü., Çepel S.
VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, Adana 2002


13- Başparmak Tetik Parmak Gevşetmelerindeki Olası Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları ( Kadavra Çalışması )
Buldu H., Çepel S., Kantarcı Ü.
10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, Antalya.
Kongre Kitabı, Sayfa : 148-149


14- On Parmak Replantasyon
Kantarcı Ü., Çepel S., Buldu H.
10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, Antalya.
Kongre Kitabı, Sayfa : 95-96-97


15- Intraosseöz Ganglionların Genetik Geçişi ile İlgili Vaka Sunumu
10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, Antalya.
Kongre Kitabı, Sayfa : 174
Poster :

1- Distal Falanksta Osteoid Osteoma Olgusu
Kantarcı Ü, Çepel S, Nuzumlalı E.
Poster Sunumu
XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi İstanbul 1997.

2- Long Term Results of Open Repair of Habituel Shoulder Dislocation
With Bankart Lesion.
Kantarcı Ü, Çepel S.
Poster Sunumu
8th Congress of the International Cırcle of Friends of T.S.O.T.
Edirne, June 9 – 12, 2000.

3- Çift Seviyeli Majör Replantasyonlar ( 3 Olgu)
Kantarcı Ü, Gürbüz C, Bayrı O, Çepel S.
VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Kitabı, Adana 2002.


Citation :


1- 90 Başparmak Replantasyonu Sonuçlarımızın İrdelenmesi
Ada S., Kayalar M., Arıkan G.
Kaynak No :10
VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 19-22 Mayıs 2000, İstanbul


2- Free Venous Island Flaps for Using Soft Tissue Defects in Hand
Alp M., Yalçın L.
Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), İstanbul, Turkey, 10 – 14 June, 2001


3- Analysis of 90 Cases of Thumb Replantations
Kayalar M., Ada S., Ademoğlu Y., Kaplan İ., Bal E.
Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), İstanbul, Turkey, 10 – 14 June, 2001


4- Parmak ve Elde Yumuşak Doku Defektlerinin Arter Akımlı Serbest Venöz Ada Flebi ile Örtülmesi
Alp M., Yalçın L., Bekmezci T., Şener B., Kasabalıgil A.
Türkiye Klinikleri / Orthop & Traumatol Special Topics, 2009-2(2)

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 1977 - 1983
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1987 - 1992
 • Columbia Üniversitesi, ABD - Ortopedi ve Travmatoloji, Visiting Fellow, 1993 - 1994

Bilinen Diller

 • İngilizce

İlgi alanları

 • Tendon Yaralanması
 • Ganglion Kisti (Kistik Higroma)
 • Mirror Hand
 • El Tümörleri
 • El Bileği Bağ Yaralanmaları
 • Düğme İliği (Boutonniere) Deformitesi
 • doğum kusurları
 • doğum kusurları
 • doğum kusurları
 • Cilt Kesisi
 • Başparmak Tabanında Kireçlenme
 • Romatoid Artrit
 • El Ve El Bileği Hastalıkları
 • dupuytren kontraktürü
 • El Bileği Kırıkları
 • De Quervain Tenosinoviti (Başparmak Tendon Sıkışma
 • halluks valgus
 • Tendon Hastalıkları
 • Boksör Kırığı
 • Skafoid Kırıkları
 • Kırık
 • Brakial Pleksus
 • Ortopedik Hastalıklar
 • Tendon Zedelenmesi
 • Kalça Kireçlenmesi
 • El Yaralanması
 • Kubital Tünel
 • Doğumsal Kol Felci
 • tendon zedelenmesi
 • El Enfeksiyonları
 • Sinir Kesisi
 • Humerus Kırığı
 • Tetik Parmak
 • Fazla Parmak (Polidaktili)

Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Nişantaşı Hastanesi

Teşvikiye Mahallesi Valikonağı Caddesi Fulya Sokak No:5 Nişantaşı
Şişli, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi

Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8
34718 Kadıköy, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Tendon Onarımı
Randevu
Apse Insizyonu Ve Drenajı
Ayaktan Ele Parmak Nakli
Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon(Orif)
Ağrı Pompası
Dikiş
El Bileği Artroskopi
El Cerrahisi
Elde Eklem Replasmanı
Karpal Tünel Ve Sinir Basısı Onarımı
Laserasyon Onarımı
Lokal Anestezi
Mikrocerrahi
Sinir Tamiri
El Cerrahisi Randevusu

Hasta ve Danışan Görüşleri

Selim Bey alanında efsane olmuş, çok yetenekli bir cerrah ve çok iyi bir insandır. Carpal Tunnel, Cubital Tunnel, Tetik parmak, Dupuyten’s Contractor ve sağ yüzük parmağında sinir sıkışması ameliyatlarımı ekibindeki değerli insanlarla birlikte başarılı bir şekilde yaptı. Kendisine ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
El parmağında kırık ve açık yara olmasından dolayı tedavi ettirmek için gittim yaklaşımı ve insanlığına diyecek kelime yok tavsiye ediyorum
Hasta
Hasta
İş kazası sonucu ayağım kırıldı. Selim Bey'e gittiğimde çok yardımcı oldular. Ayak bileğimin bir tarafının kırık ve diğer tarafının ezilmiş olduğunu söylediler. Ameliyat oldum ve şu an iyileşme sürecindeyim. Kontrollerim itinayla yapılıyor ve her gittiğimde çok ilgililer. Selim bEy çok mütevazi ve espirili bir hekim. Sıcakkanlı bir yaklaşımı var. Gayet memnunum.
Hasta
Hasta
İki parmağımın et parçalanması nedeni ile ameliyat oldum. Operasyonun yapılması, takibi ve kontrolleri için Selim Bey'e ulaştım. Bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine tercih ettim kendisini. Selim Bey işini ince düşünen bir hekim. Ayrıntılara önem veren ve hassas bir hekim. Bir estetik operasyon geçirmem gerekecek ama bekletiyorum. tedavim kendisi ile devam ediyor. Sağlığım çok iyi şükür ve önerdikleri egzersizleri yapmaya çalışıyorum.
Hasta
Hasta
Elimi kestim ve bu nedenle elimde kırıklar ve kesikler oluştu. Arkadaşım araştırmaları sonucu Selim Bey'e ulaştı ve acil olarak kendisine gittim. Ameliyata alındım ve akabinde iki ameliyat daha yapıldı. İki parmağımı gözden çıkarmış bir şekilde gitmiştim ama tedavi sonucunda parmak kaybım olmadı. Tedavim ve kontrollerim devam ediyor. Selim Bey çok zor bir anımda destek oldu bana, işinde çok başarılı bir hekim. Hasta iletişimi çok güzel ve moral verici.
Hasta
Hasta
Babamın parmağı koptu, makinada. İnternetten doktor araştırmalarım sonucu Selim Bey'i buldum. Mikrocerrahi ameliyat ile kopan parmak yerine dikildi. Selim Bey çok ilgili bir hekimdi. Telaşlı bir şekilde gittik ama açıklamaları ile bizi rahatlattı ve güven verdi. Çok memnun kaldık. Geçenlerde yine böyle bir durum geldi arkadaşımın başına ve hemen kendisini tavsiye ettik. Babamın da kontrolleri devam ediyor. Parmağının kemiklerinin kaynamasını bekliyoruz ve iyileştikten sonra kullanabilecek. Selim Bey çok yardımcı oldu süreç boyunca ve ekibi destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
Hasta
Hasta
Oğlum bir kaza geçirdi ve eli yaralandı. İnternet üzerinden, araştırmalarım sonucu Selim Bey'e ulaştık ve çok memnun kaldık. Ameliyat oldu çocuğum ve çok başarılı oldu. Sıkıntısız bir süreç oldu ve iyileşme süreci de bu şekilde sona erdi. Oğlum başlangıçta biraz zorlandı ama şu an çok iyi. Kontrollerimiz devam ediyor. Selim Bey çok merhametli ve vicdanlı bir hekim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Kızım bir kaza geçirdi ve parmağı kopma derecesine geldi. Geç de olsa kendisine ulaştık ve ameliyat oldu kızım. Çok memnun kaldık, insancıl bir hekim Selim Bey. Bizimle güzel ilgilendi. Kontrolleri ve süreç içindeki açıklamaları çok memnun ediciydi. Kontrollerimizi de yaptı ve iletişim kurmak kolay oldu. Kızım şu an gayet iyi. Kendisine danışanların pişman olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
Hasta
Hasta
Tendon kopması ve ciddi yaralanma vardı parmağımda. Doktortakvimi.com'daki profiline bakarak kendisini tercih etmeye karar verdim. Hemen ameliyat oldum ve iyileşme sürecinde de sürekli görüştük. Çok ilgili ve anlayışlı bir hekim kendisi. Duruma çok profesyonel yaklaştı, tramvatik bir durumdu benim için ama beni sakinleştirmeyi başardı. Tedavim sonlandı ve çok iyiyim. Ekibi de kendisi de çok iyiydi.
Hasta
Hasta
Parmak yaralanması nedeniyle kendisine gittim. Mikrocerrahi ameliyatı oldum. Sonrasında da kontrol ve pansumanlarım yapıldı. Son derece memnun kaldığım bir süreç oldu. Hastaya yaklaşımı son derece başarılı. İnsani olarak da çok iyi bir insan. Tedavi sürecinde beni çok motive etti. İnsan olarak da doktor olarak da çok iyi bir insan. Tedavim sona erdi. Şu an gayet iyiyim ve iyileşmeye devam ediyorum. Bu anlamda kesinlikle tavsiye edebileceğim bir hekim.
Hasta
Hasta
Ellerimde ve kollarımda sinir sıkışması vardı ve bununla ilgili kendisine danıştım. Bu anlamda ameliyat oldum. Selim Hoca ve ekibi çok ilgilendiler bu süreçte. Bütün sorularıma cevap verdiler ve ne yapacaklarını anlattılar. Üç ameliyat oldum; sağ kolum, her iki avuç içi ve dirsekten ameliyat oldum. Selim Hoca çok ilgili, samimi ve açıklayıcı bir hekim. Tedavim sona erdi. Ameliyat öncesinde kollarımı hissetmiyordum, parmaklarım uyuşuyordu sürekli ve ağrılarım vardı. Ameliyat sonrasında tüm şikayetlerim sona erdi. Doktorumu ne zaman arasam çok ilgiliydi. Zaman zaman kendisi de arayıp kontrol etti beni. Çok memnunum. Bu sıkıntıdan muzdarip arkadaşlarımı da kendisine yönlendirdim. Tabii ki tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Türkiye'deki ender doktorlardan bir tanesi. Selim hoca benim 3 ya da 4 ameliyatımı yaptı. Kürek kemiklerim kırıktı, omzum kopuktu, bir de kolumda 2 kırık vardı. Kendileri sayesinde toparladım. Selim Bey dobra biri. Neyse onu söylüyor bundan memnun kaldım. Güleryüzlü. Hastası sinirli olduğunda dahi sakin davranarak hastasıyla iletişim kurabiliyor. On numara bir doktor.
Hasta
Hasta
Tavsiyeye üzerine gittim.Kaza geçirmiştim.Ameliyat oldum. Ameliyatlarda başarılı netice verdi.Sonuç odaklı .Mevcut imkanlara göre en iyi sonucu almıştık.Kız kardeşimede tavsiye etmiştim kendisini.Sorumluluklarının hepsini yerine getiren bir doktor.Takibi iyi.En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz kendisi ile.
Hasta
Hasta
Merhaba selim bey ben nilay, Esimin 2 parmaginin tendonlari kopmustu devlet hastanesinde tendonlari dikildi fakat sonuc berbatti. Sizi internetten bulduk ve daha 1 gun oncesi sizde ameliyat olmasina ragmen biz iyilesecegine cok eminiz insallah. Ameliyat icin en az 3 saat ugrastiniz. Diger hastane bastan savma yapmislardi. Ilgi alakaniz ve emeginize saglik,tesekkur ederiz simdiden...
Hasta
Hasta
tam 1 ay önce sağ bilek karpal tünel sendromundan ameliyat oldum.Elimi rahatlıkla kullanıyorum.Ameliyat öncesi korkularım vardı.Size ameliyat olunca hepsinin yersiz olduğunu anladım.Elim eskisinden daha da sağlam oldu.Size ve ekibinize teşekkür ederim.Sağlıcakla kalın
Hasta
Hasta
hocam bir kaza geçirdim sol elim orta parmak tırnak olduğu bölge kısaldı bu barmagı uzata bilirmiyiz yardımnızı bekliyorum teşekkür ederım memleket Gaziantep
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun